BIP - Przedszkole nr 5 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 5 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 Przedmiot  działania  placówki:

 

1.  Przedszkole  jest  placówką  oswiatowo- wychowawcza  działającą  jako  jednostka  budżetowa. Organem  prowadzącym  jest  miasto  Chorzów  a  nadzór  pedagogiczny  sprawuje  Ślaski  Kurator  Oświaty  w  Katowicach. Przedszkole  realizuje   cele  określone  w  Ustawie  o  systemie  oświaty  oraz  przepisach  wydanych  na  jej  podstawie, a  w  szczególności  podstawie  programowej  wychowania  przedszkolnego.

2. Liczba  miejsc  organizacyjnych  wynosi  75.

3. Liczba  dzieci  w  oddziale   25. 

4. Przedszkole  pełni  funkcje  opiekuńczą , wychowawczą  i  kształcącą 

5.Zapewnia  możliwość  wspólnej  zabawy  i  nauki  w  warunkach  bezpiecznych, przyjaznych i  dostosowanych  do  ich  potrzeb  rozwojowych.

6.Wspomaga   i  ukierunkowuje  rozwój  dziecka  zgodnie   z  jego  wrodzonym   potencjałem  i  możliwościami  rozwojowymi.

7.Kształtuje  u  dzieci  odporność  emocjonalną.

8.Rozwija  umiejetnosci  społeczne.

9. Stwarza  warunki  sprzyjające  wspólnej  i  zgodnej  zabawie  oraz  nauce  dzieci  o  zróżnicowanych  możliwościach  intelektualnych. 

10.Kształtuje  u  dzieci  poczucie  przynależności  społecznej ( do  rodziny,,grupy) oraz  postawy  patriotycznej.

11.stwarza  warunki  do  podtrzymywania   u  dzieci  tożsamości   narodowej, etnicznej  i  religijnej. 

12.Zapewnia  dzieciom  wyrównywanie  szans  edukacyjnych., przygotowuje  do  podjęcia  nauki  w  szkole.

 13. Wspomaga  w  rozwoju  uzdolnień  oraz  kształtowaniu  czynności  intelektualnych.

14. Udziela  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej. 

 osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Masternak, dnia: 2013-01-09
utworzony: 09-01-2013 / modyfikowany: 28-01-2013
wprowadził(a): Małgorzata Masternak
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 5 w Chorzowie 2020