BIP - Przedszkole nr 5 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 5 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
Instrukcja BIP

   Instrukcja   BIP

 

Strony  Biuletynu  Informacji  Publicznej   zapewniają   łatwy  dostęp  do  informacji  o  Przedszkolu  Nr  5  w  Chorzowie. Znaleźć  w  nim  można  informacje  o  danych  teleadresowych  placówki,  dostęp  do  treści  statutu   oraz  planu  finansowo- rzeczowego   przedszkola.

  Udostępnione  strony  zawierają  informacje  o  Dyrekcji  Przedszkola  Nr  5, zarządzeniach  dyrektora, o  składzie  Rady  Pedagogicznej  oraz  o  podjętych  przez  radę  pedagogiczną  uchwałach. Biuletyn  informacji  o  programach  wychowawczo- dydaktycznych, obowiązujących  na  placówce  oraz  o  prowadzonej  innowacji  pedagogicznej.

   Na  stronę głóną  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Przedszkola  Nr  5  można  dostać  się  : w  sposób  pośredni  poprzez  odnośnik  Biuletynu  informacji   Publicznej, znajdujący  się  na  stronie  głównej  Urzędu  Miasta Chorzów  http://www.chorzow.um.gov.pl  lub   w  sposób  bezpośredni   poprzez  podanie  adresu  URL w  przeglądarce  internetowej : http://www.przedszkole5.bip.chorzow.eu

 

     Główna  strona  biuletynu  składa  się  z  nagłówka- logo  biuletynu  wraz  z  nazwą  przedszkola, menu oraz  okna  głównego  z  ogólnymi  informacjami  dotyczacymi  BIP.

  Nagłówek, pasek z  nazwą  i  logo  Biuletynu  oraz  menu  są  stałymi   elementami  strony.Poprzez  odpowiednie  wywołania  odnośników  z  menu  zmiany  będą  następować  w  głównej  częśći  strony tj. w  oknie  głównym.

Menu  strony     głównej  zawiera  pozycje:

DANE  TELEADRESOWE  PLACÓWKI

STATUT  JEDNOSTKI

DYREKCJA  JRDNOSTKI

BUDŻET  JEDNOSTKI

RADA  PEDAGOGICZNA

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

PROGRAMY

 

W  niektórych  sytoacjach  np. przy  wyświetlaniu  tekstu  instrukcji, może  być  wygodnie  czytać  go  na  całej  szerokości  ekranu . Można  wówczas  skorzystać  z  przycisk  " schowaj  menu" znajdującym  się  po  lewej  stronie  paska. Skorzystanie  z  przycisku  " pokaż  menu"  przywraca  poprzednią  organizację   ekranu.

  Biuletyn  wyosażony  jest  w  wyszukiwarkę, która pomaga  w  odszukaniu  treści  zawierajacej  podane  hasło. osoba odpowiedzialna za treść: Masternak Małgorzata, dnia: 2012-11-27
utworzony: 27-11-2012 / modyfikowany: 07-12-2012
wprowadził(a): Małgorzata Masternak
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 5 w Chorzowie 2020