BIP - Przedszkole nr 5 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 5 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
Status prawny
 

Przedszkole nr 5 w Chorzowie jest placówką publiczną i działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych

Statutu.


Przedszkole zostało przekształcone w jednostkę budżetową na mocy:

Uchwały Nr LIII/1025/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2010r.

w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.


Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Chorzów.


Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty


Na czele przedszkola stoi dyrektor.


Podstawy prawne działania stanowią :


1. Ustawa o systemie oświaty


2. Karta Nauczyciela


3. Kodeks Pracy


4. Ustawa o pracownikach samorządowych


5. Statut Przedszkola nr 5 w Chorzowie


osoba odpowiedzialna za treść: Masternak Małgorzata, dnia: 2012-11-26
utworzony: 26-11-2012 / modyfikowany: 26-11-2012
wprowadził(a): Małgorzata Masternak
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 5 w Chorzowie 2020