BIP - Przedszkole nr 5 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 5 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
Rejestry, ewidencje,księgi

  Wykaz  rejestrów, ewidencji, ksiąg:

 

- rejestr  zarzadzeń  dyrektora,

-rejestr  uchwał  rady  pedagogicznej,

- książka  korespondencyjna,

- rejestr  realizowanych  programów,

- rejestr  umów  zleceń,

-rejestr  skarg  i  wniosków,

-rejestr  wypadków,

- księga  druków  scisłego  zarachowania,

- książka  kontroli  zewnętrznej,

-  książka  obiektu  budowlanego,

- księgi  inwentarzowe,

-rejestr  wniosków  o  rozpoczecie  stażu  na  kolejny  stopień  awansu,

- rejestr  wydanych  zaświadczeń -stopień  awansu   zawodowego  nauczycieli

- księga  wychowanków,

- ewidencja  pracowników,

 

Sposoby  i  zasady  udostępniania  danych  zawartych  w  rejestrach:

  Rejestrów  zawierających  dane  osobowe  nie  udostępnia  się  osobom  postronnym, zgodnie  z  Ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  29  sierpnia  1997r( Dz.U. z  2001r Nr 133, poz. 883  z  późn  zm).

 

Dokumenty  archiwalne sa  udostępniane  na  terenie  placówki  osobom  upoważnionym  na ich  wniosek. Dokumenty  udostępniane są  powołanym  do  tego  organom  kontrolującym  na  terenie  placówki. Osoba  starajaca  się  o wystawienie  lub  o  uzyskanie  potwierdzonych  kserokopii  dokumentu, może  skladać  podanie pisemnie lub  osobiście .  Sporządzone  zaświadczenia  lub  kserokopie  dokumentów  wysyłane  są  pocztą   lub  można  je  odebrać  osobiście  w  kancelarii  dyrektora  placówki.    osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Masternak, dnia: 2014-09-09
utworzony: 09-01-2013 / modyfikowany: 26-10-2014
wprowadził(a): Małgorzata Masternak
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 5 w Chorzowie 2020